V nasledujúcej tabuľke uvádzame triedy ocele.

Tabuľka s vlastnosťami ocele:

 

PN EN W.NR AISI
ST3S S235JR 1.0037 1015
ST5 E295 1.0050 -
ST6 E335 1.0060 -