Tvrdosť ocele
Stupnica tvrdosti vybraných druhov ocele.
 

HB - tvrdosť meraná metódou Brinela
HRC - tvrdosť meraná metódou Rockwella
HV - tvrdosť ...

Čítať ďalej...

Druhy ocele a jej použitie

Rozdelenie ocele z dôvodu chemických vlastností.

Oceľ k nauhličovanie: Súčasti stroja s požadovanou hornou vrstvou s vysokou tvrdosťou a ťažnosťou...

Čítať ďalej...

Aplikácie a klasifikácia ocele

To sú parametre charakterizujúce vhodnosť ocele v priemysle. Ich veľkosť závisí...

Čítať ďalej...

Akostné triedy ocele a ich ekvivalenty

V nasledujúcej tabuľke uvádzame triedy ocele.

Čítať ďalej...