Stupnica tvrdosti vybraných druhov ocele.
 

HB - tvrdosť meraná metódou Brinela
HRC - tvrdosť meraná metódou Rockwella
HV - tvrdosť ...

Čítať ďalej...

Rozdelenie ocele z dôvodu chemických vlastností.

Oceľ k nauhličovanie: Súčasti stroja s požadovanou hornou vrstvou s vysokou tvrdosťou a ťažnosťou...

Čítať ďalej...

To sú parametre charakterizujúce vhodnosť ocele v priemysle. Ich veľkosť závisí...

Čítať ďalej...

V nasledujúcej tabuľke uvádzame triedy ocele.

Čítať ďalej...

We use cookies on our Website. By continuing to use the Website, you agree to the use of cookies in accordance with the Privacy Policy. Expressing consent is voluntary, you can undo it at any time by changing the settings for "cookies" in your web browser. Click "Accept" to not display this information anymore.