Kovaná tyč C45

Kované tyče C45 sú výrobky vyrobené z kvalitnejšej uhlíkovej (nelegovanej) ocele. Tento druh spracovávame na oceľ okrúhle a štvorcové tyče, rovnako ako ploché tyče. Hutnícke výrobky tohto typu sú v našom sklade k dispozícii v mnohých veľkostiach, s možnosťou rezanie na mieste na požadovanú dĺžku.

Vlastnosti a aplikácie ocele C45

Oceľ C45 sa používa v normalizovanom alebo zlepšenie tepelného spracovania (žíhanie), môže byť povrchovo kalená. Medzi jeho najdôležitejšie vlastnosti patrí vysoká pevnosť a ťažnosť. Okrem toho je oceľ ľahko spracovateľná, ale ťažko zvárateľná.

Oceľ tejto triedy je určená pre karosérie rôznych typov nástrojov, okrem toho sa vytvárajú formy pre spracovanie plastov. Používa sa tiež pri výrobe strojných súčastí vystavených strednej záťaži, napr. Nekalená ozubených kolies, náboje do kolies, kotúče a tyče. Okrem toho je vyrobená z ocele C45 vyrábajú sa nože a vývrtky.

 

We use cookies on our Website. By continuing to use the Website, you agree to the use of cookies in accordance with the Privacy Policy. Expressing consent is voluntary, you can undo it at any time by changing the settings for "cookies" in your web browser. Click "Accept" to not display this information anymore.